سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
بزرگترین عیب آن بود که چیزى را زشت انگارى که خود به همانند آن گرفتارى . [نهج البلاغه]